Kontakt

Kontakt

Sunnah Product – Proizvodnja i maloprodaja

SUNNAH-PRODUCT D.O.O

Direkcija:

Anela Durić, bachelor prehrambene tehnologije

+ 037 514 086

Husnija Sarkić, prof. 

+ 387 61 498 305

info@sunnahproduct.com

sunnahproduct1@gmail.com

Administracija / Veleprodaja:

Emir Sarkić, medicinski tehničar

+ 037 514 086

sunnahproduct2@gmail.com

Proizvodnja:

Fatima Hadžalić, dipl. Ing. preh. teh.

sunnahproduct3@gmail.com

%d bloggers like this: