Sunnah product d.o.o. Cazin – Proizvodnja hladno cijeđenih ulja

BOS
SRB
DEU

Konkurs za prijem u radni odnos

Vaši prijatelji bi rado vidjeli ovo...

Konkurs za prijem u radni odnos – 2 radnika

 

SUNNAH-PRODUCT DOO

OSMANAGIĆI B.B.

TEL.: 037 514 086

e-mail: info@sunnahproduct.com

Dana: 08.09.2016.

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Na osnovu Statuta firme, direktor objavljuje Konkurs za popunu radnih mjesta i to:

voditelj proizvodnje                                                                  1 izvršilac
vozač lakog teretnog vozila – komercijalista                           1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored općih Zakonom propisanih uslova, kandida pod red.br. 1 treba da ispunjava i sljedeće uslove:

Završen biotehnički fakulktet ili fakultet sličnog obrazovnog nivoa i stečeno zvanje diplomiranog tehnologa prehrambene industrije ili ekvivalentno istom,
Da se vodi na evidenciji službi za zapošljavanje,
Da je mlađi od 30 godina,
Da poznaje rad na računaru,
Da ima izražene organizacione sposobnosti i komunikativnost,
Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidat pod red. br. 2 treba da ispunjava sljedeće uslove:

Završena najmanje SSS – IV stepen, društvenog ili ekonomskog smjera ili više,
Da se vodi na evidenciji službi za zapošljavanje,
Da je mlađi od 30 godina,
Položen vozački ispit najmanje B kategorije, sa vozačkim iskustvom ne manjim od 2 godine;
Poznavanje lokalnog tržišta
Razvijene komunikacijske osobine
Dobro poznavanje rada na računaru,
Spremnost na terenski rad.

Prednost imaju kandidati sa mjestom boravka u Cazinu, članovi porodica šehida, demobilisanih boraca i RVI.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj. do 23.09.2016., a prijave se mogu izvršiti putem pošte ili lično na adresi firme: Sunnah-product, d.o.o., Osmanagići b.b., Cazin u toku radnog vremena, sve do posljednjeg dana konkursa. Dokazi o ispunjavanju uslova konkursa trebaju biti sastavni dio prijave u vidu kopije dokumenata. Kopije ne moraju biti ovjerene. Uz prijavu se prilaže i CV.

Svi kandidati će biti obavješteni o terminu razgovora za posao, a potom i o rezultatima konkursa.

Direktor

Husnija Sarkić, prof.

Categories: