Sunnah product d.o.o. Cazin – Proizvodnja hladno cijeđenih ulja

BOS
SRB
DEU

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Vaši prijatelji bi rado vidjeli ovo...

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu Statuta firme, direktor objavljuje Konkurs za popunu radnog mjesta do povratka radnika sa bolovanja i to:

  1. Voditelj proizvodnje……………………….1 izvršilac

Uslovi:

Pored općih Zakonom propisanih uslova, kandidati trebaju ispunjavaju i sljedeće uslove:

  1. Završen biotehnički fakulktet ili fakultet sličnog obrazovnog nivoa i stečeno zvanje diplomiranog tehnologa prehrambene industrije ekvivalentno istom ili više (mr. sci prehrambene industrije, dr.sci…,

ILI

Završen farmaceutski fakultet, odsjek farmakognozije ili drugi odsjeci sa podudarnošću djelatnosti i stečeno zvanje mr. sci ili dr. sci.;

  1. Da se vodi na evidenciji službi za zapošljavanje,
  2. Da je mlađi od 30 godina,
  3. Da stručno koristi aplikacije računarske tehnologije,
  4. Da ima izražene organizacione sposobnosti i komunikativnost,
  5. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Prednost imaju kandidati sa mjestom boravka u Cazinu, članovi porodica šehida, demobilisanih boraca i RVI-a.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj. do 24.07.2017., a prijave se mogu izvršiti putem pošte ili lično na adresi firme: Sunnah-product, d.o.o., Osmanagići b.b., Cazin u toku radnog vremena, sve do posljednjeg dana konkursa.

Za prijavu je dovoljan CV.

Prijave slati isključivo na e-mail: sunnahproduct1@gmail.com.

Svi kandidati će biti obavješteni o terminu razgovora za posao, a potom i o rezultatima konkursa.

 

Direktor

Husnija Sarkić, prof.

Categories: